Home

Powiat Krośnieński - Moja Mała Ojczyzna

Powiatowy konkurs krajoznawczo-turystyczny.

7 kwietnia w Dukli odbył się powiatowy konkurs krajoznawczo-turystyczny "Powiat Krośnieński - Moja Mała Ojczyzna" pod patronem starosty krośnieńskiego Jana  Juszczaka. Konkurs składał się z 3 części-najpierw uczniowie rozwiązywali test 30 pytań ,w drugiej części odpowiadali na stawiane im pytanie, a w finale lokalizowali miejsca na mapie powiatu krośnieńskiego (liczyła się szybkość reakcji).

Więcej…

 

LSVC-Learning by Sharing in Virtual Cafes - eTwinning 2015/2016

Dzielenie się wiedza w wirtualnych kafejkach.

W roku szkolnym 2015/2016 klasa II a gimnazjum im. Św. Bpa. J.S. Pelczara realizuje wspólnie ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Norwegii i Grecji projekt eTwinning, który ma na celu podniesienie poziomu ogólnej wiedzy uczniów oraz rozwój ich umiejętności praktycznych z zakresu różnych przedmiotów szkolnych. Wszyscy uczestnicy projektu podzieleni zostali na międzynarodowe grupy, w których realizują większość zadań, co pozytywnie wpływa na ich kompetencje językowe, komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie. W projekcie wykorzystywane są różnorodne narzędzia technologii informatyczno-komunikacyjnej.

Więcej…

 

Wielkanoc - moc wiary i tradycji

Święta Wielkanocne to w dziedzictwie wszystkich chrześcijan niezaprzeczalne zwycięstwo ducha nad materią i unicestwienie przez Zmartwychwstałego, wcześniej ukrzyżowanego Jezusa, śmierci duchowej. Na pamiątkę i ku czci największej tajemnicy Kościoła chrześcijańskiego wyznawcy odbywają nabożeństwa Wielkiego Tygodnia, a w nim Triduum Paschalnego (przejścia od życia doczesnego do wiecznego), Niedzieli Zmartwychwstania, po 40 dniach Wniebowstąpienia i Pięćdziesiątnicy, tj. Zesłania Ducha Świętego. Wielowiekowa tradycja chrześcijańska to również misteria pasyjne, przedstawienia i inscenizacje odgrywane często poza murami świątyń.

Więcej…

 

W świątecznym nastroju…

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi uczniowie Gimnazjum im. Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara, jak co roku, wzięli udział w konkursie na stroik wielkanocny.

Samorząd Uczniowski wybrał te najpiękniejsze. Oto wyniki:

  1. Miejsce: Sara Kuliga I b
  2. Miejsce: Rafał Śnieżek III c
  3. Miejsce: Anna Janik II a

Więcej…

 

Strona 10 z 80

Polecamy