HomeWpłaty za obiady

Wpłaty za obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE

UWAGA!!!! ZMIANA NAZWY

Wpłat za obiady w miesiącu styczniu prosimy dokonywać z konta internetowego – wpłacając kwotę na rachunek

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Korczynie (bez słowa Szkół)

ul. Rynek 14, 38- 420 Korczyna

Nr konta: 14 8642 1083 2002 8307 4358 0006

Kwota: 60 zł / osobę

Tytułem: Wpłata za obiady za miesiąc kwiecień 2017 r.

Imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadów, klasa.

TERMIN  WPŁATY UPŁYWA 7 kwietnia 2017 r.

W związku z licznymi błędami przy dokonywaniu opłaty przypominamy że:

- Termin wpłaty jest terminem wpływu pieniędzy na konto Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego a nie terminem dokonania przelewu.

-  Kwota wpłaty w każdym miesiącu żywieniowym jest zmienna i wynika z ilości dni nauki szkolnej informacja podawana jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (zakładka Dla ucznia/rodzica – Wpłaty za obiady).

- Każda wpłata w danym miesiącu jest taka sama dla wszystkich uczniów korzystających z posiłków a odpisy obiadowe zwracane są gotówką - za potwierdzeniem odbioru - rodzicom lub uczniom.

Ze względu na powtarzające się imiona i nazwiska - prosimy o wpisywanie na wpłacie oprócz danych dziecka również klasę do której uczęszcza.

 

Polecamy