Home

Narodowy Dzień Niepodległości w Zespole Szkół w Korczynie 2016

Przemoc zewnętrzna lub wewnętrzna może na chwilę sparaliżować narodowe swobody częściowo lub całkowicie i to się zowie uciemiężeniem, ale naród, który by z jakichkolwiek bądź powodów przestał sprzeciwiać się tej przemocy byłby narodem spodlonym, pozbawionym miłości Ojczyzny, politycznym nędzarzem1.

W dniu 10 listopada odbyła się akademia upamiętniająca 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Program przypomniał wieloletnią destrukcję hierarchicznego ładu społecznego i religijnego Rzeczypospolitej, której upadek w roku 1795 wyznaczył nowy etap w dziejach Europy – upadek wzorca grecko-rzymskiego humanizmu i zwycięstwo  "oświeconego despotyzmu".  Polityka monarchii rozbiorowych sprawiła, że nawet ci, u których "stara miłość ojczyzny jeszcze nie wygasła, uznali ją za jakąś cudowną dyplomację mającą z przytłumienia ducha narodowego wyprowadzać wielkie korzyści, jakby z nasienia chwastu zbiór ziaren pożywnych"2.

W programie przygotowanym przez uczniów przypomniano najważniejsze akty obywatelskiego sprzeciwu - konfederację barską, wojny napoleońskie, powstania narodowe - które potwierdzały trwanie idei republikańskich determinujących romantyczną postawę buntu:

Czem zastąpicie zrosłe z sercem narodu pragnienie niezawisłości […] Co postawicie na miejscu patriotyzmu niezbędnego jak powietrze do bytu politycznego? Prace organiczne, rozwój ekonomiczny, przemysł, handel, oświatę i sztandar ducha? Dźwięczne oszukaństwa! Pokarm pożywny! Jak owe bogom pogańskim i duszom zmarłych przodków podawane przysmaki3.

Wydarzenia I wojny światowej, powstanie rządu jedności narodowej, w skład którego weszli ludzie o odmiennych orientacjach politycznych – Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski i Roman Dmowski, zdefiniowały republikański horyzont aksjologiczny demokratycznej Rzeczypospolitej:

 

Na całe życie, które wziąłem z Ciebie
Cały do Ciebie Ojczyzno należę.
Twych wielkich mężów przykład doskonały
Twych bohaterów wielbię święte kości.
Wierzę w twą przyszłość pełną wielkiej chwały,

Potęgi, dobra i sprawiedliwości.
Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,
Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,
Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje
I większej chluby, niźli być Polakiem4.

 

Na zakończenie uroczystości odśpiewano Rotę, a w swoim wystąpieniu Dyrektor Zespołu Szkół – Artur Stodolak podkreślił  ważną rolę narodowej tożsamości w procesie kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń obywateli.  Jednocześnie podziękował uczniom   oraz nauczycielom – Andrzejowi Flisowi, Piotrowi Polakowskiemu, Tadeuszowi Półchłopakowi, Wojciechowi Świdrowi i Jackowi Zychowi za przygotowanie akademii.

1 D. Adam Sportek, Przypomnienie zapoznawanych prawd, Budapeszt 1892 7-8
2 Wstęp do odczytów we Lwowie z powodu pięćdziesięcioletniej rocznicy powstania listopadowego, Raperswil 1882. s. 12-13
3 [Anonim], Pamiętnik urywkowy współczesny, Lwów 1861, s. 87
4 J. Lechoń, Hymn Polaków na obczyźnie.

Tadeusz Półchłopek

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie

 

Polecamy