Home

Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

Są w życiu dni słoneczne, radosne i szczęśliwe, a także te pełne smutku i zadumy. Do tych drugich zaliczamy pierwsze dni listopada, kiedy przychodzimy na cmentarz, zapalamy znicze, składamy kwiaty. Wspominamy i tęsknimy za tymi, których już nie ma wśród nas. Ważną rolę w kultywowaniu tradycji związanych z dniem Wszystkich Świętych odgrywa szkoła.

Mając to na uwadze, w dniu 3 listopada uczniowie z klas III wraz z wychowawcami wybrali się na cmentarz. Byli z nami także koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach. Przed wyjściem każdy opiekun przeprowadził pogadankę, w której przypomniał o zasadach właściwego zachowania się w tym miejscu.

Dzieci pełni powagi i zadumy wędrowały jesiennymi alejkami, słuchając opowieści swoich opiekunów o osobach spoczywających w mogiłach. Zapalały znicze na grobach poległych żołnierzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Wszyscy z szacunkiem modlili się za dusze tych, którzy odeszli.

To była bardzo ważna lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie dzieciom w pamięci.

Ten dzień był dla nas wszystkich - uczniów i nauczycieli dniem szczególnym. Pamiętajmy, że życie ma swój początek i koniec, i tylko od nas zależy, co ocalimy, o czym będziemy pamiętać...

Serdecznie dziękujemy Firmie ZNICZPLAST w Korczynie, która zasponsorowała znicze na groby żołnierskie.

Agata Rękas

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie

 

Polecamy