Home

Tydzień Misyjny 2016

W niedzielę, 23 października 2016 r., już po raz 90. Kościół katolicki obchodził Światowy Dzień Misyjny. W tym roku, obchodzony on był pod hasłem "Ochrzczony to znaczy posłany". To właśnie w tym dniu, wszyscy katolicy uświadamiają sobie, że Kościół jest wspólnotą światową, na co wyraźnie wskazuje dokument Papieskich Dzieł Misyjnych. Wspólnotą, która stale się rozwija, przede wszystkim w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii, gdzie Kościół rozrasta się najdynamiczniej.

W Polsce Niedziela Misyjna otwiera Tydzień Misyjny (23-29 X 2016r.), który przeżywaliśmy pod hasłem "Miłosierdzie Boże dla całego świata". Dla każdego z nas, dzień ten staje się zachętą, aby nie tylko patrzeć na dzieło misyjne Kościoła, ale samemu stać się misjonarzem Chrystusa, poprzez dawanie świadectwa wiary, we wspólnotach w których na co dzień żyjemy oraz poprzez duchowe i materialne wspieranie misji świętych. Sam papież Franciszek, zachęca każdego z nas do podejmowania różnorodnych działań na rzecz misji i wskazuje, że przez chrzest święty wszyscy włączeni jesteśmy w przestrzeń misyjną Kościoła.

Tegoroczne hasło Tygodnia Misyjnego: "Ochrzczony to znaczy posłany", stało się inspiracją dla wielu ludzi, aby ponownie zwrócić swoją uwagę w stronę najbardziej potrzebujących chrześcijan, zamieszkujących różne miejsca globu ziemskiego. Równocześnie, przeżywany Tydzień Misyjny, dopomógł dostrzec problem ludzi, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła, i którzy odczuwają głód Boga.

Również i uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie, kierowali swoje myśli i serca w stronę braci i sióstr z dalekich krajów misyjnych oraz misjonarzy, pracujących niejednokrotnie w miejscach trudnych i niebezpiecznych. Pamiętali o ludziach, którzy może z pozoru odmienni, gdyż inny język, kolor skóry, inna kultura, ale jakże bliskich w wierze - jeden Ojciec Bóg.

Ta solidarność uczniów Zespołu Szkół w Korczynie z krajami misyjnymi, odbywała się poprzez kiermasze misyjne, podczas których uczniowie kupowali różnorodne pamiątki oraz słodkości w Cukierni Bambo, z których dochód został przekazany na potrzeby misji.

Zaangażowanie uczniów w misyjne dzieło Kościoła, stało się znakiem zrozumienia hasła Tygodnia Misyjnego "Miłosierdzie Boże dla całego świata" i udzielenia na nie konkretnej odpowiedzi. Chrześcijanin, jako prawowity członek wspólnoty Kościoła, nie powinien bowiem nigdy zapominać, że Kościół, który przestaje być misyjny, zamiera. Wiara zaś umacnia się, gdy jest przekazywana.

Niech słowa Jezusa: "IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY", rodzą w nas pragnienie i pasje misji.

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie

 

Polecamy