Home

Goście z Anglii

W drugiej połowie czerwca bieżącego roku Zespól Szkół w Korczynie gościł dwoje Anglików - Sandrę i Willa Elliot. Pani Sandra jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Fishburn (północna Anglia), z którą Zespół Szkół w Korczynie współpracował podczas realizacji jednego z projektów Comenius. Trzy lata temu, w czasie projektowego spotkania w Korczynie, pani Sandra obiecała uczniom, że kiedyś wróci i będzie prowadzić z nimi lekcje. Udało się to zrealizować właśnie w tym roku.

Uczniowie klas II i III gimnazjum uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez panią Sandrę. Była to wspaniała możliwość ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, poszerzania horyzontów, poznawania elementów kultury brytyjskiej jak i współczesnej sytuacji społeczno-politycznej w Wielkiej Brytanii. Spotkanie z native speakerem jest zawsze świetną okazją do rozmawiania po angielsku, inną niż nieco sztuczne środowisko klasowe.

W piątek 17 czerwca w Zespole Szkół w Korczynie organizowany był doroczny Dzień Sportu, co było okazją do nauki krykieta, którą prowadził Will Elliot. Z zawodu jest lekarzem, ale równocześnie graczem i kibicem piłki nożnej, i krykieta. Uczniom bardzo podobała się możliwość poznania nowego dla nich sportu. Świetnie się bawili i planują ćwiczyć dalej, bo sprzęt przywieziony przez Anglików zostaje w szkole.

Tak się wspaniale złożyło, że nasi goście przyjechali akurat w czasie, kiedy w Krasnej organizowane było kolejne Spotkanie z Tradycją Polską. Razem z przedstawicielami samorządów szkolnych i dyrekcją, Anglicy uczestniczyli w tym spotkaniu i byli nim oczarowani.

Sandra i Will Elliot odwiedzili również kilka klas edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Korczynie. Dzieci były nieco speszone, ale ponieważ nasi goście bardzo łatwo nawiązują kontakt, udało się im usłyszeć wierszyk i piosenkę po angielsku, jak również zadać kilka prostych pytań i odpowiedzieć na nie.

Na podsumowanie usłyszeliśmy ciepłe słowa na temat uczniów i szkoły, bardzo podobało się im również Spotkanie z Tradycją Polską w Krasnej. Myślę, że nadal będziemy kontynuować współpracę ze Szkołą Podstawową w Fishburn, stwarzając uczniom możliwość kontaktu z "żywym" językiem.

Anna Waśko

zdjęcia: Anna Waśko

 

Polecamy