Home

Wielkanoc - moc wiary i tradycji

Święta Wielkanocne to w dziedzictwie wszystkich chrześcijan niezaprzeczalne zwycięstwo ducha nad materią i unicestwienie przez Zmartwychwstałego, wcześniej ukrzyżowanego Jezusa, śmierci duchowej. Na pamiątkę i ku czci największej tajemnicy Kościoła chrześcijańskiego wyznawcy odbywają nabożeństwa Wielkiego Tygodnia, a w nim Triduum Paschalnego (przejścia od życia doczesnego do wiecznego), Niedzieli Zmartwychwstania, po 40 dniach Wniebowstąpienia i Pięćdziesiątnicy, tj. Zesłania Ducha Świętego. Wielowiekowa tradycja chrześcijańska to również misteria pasyjne, przedstawienia i inscenizacje odgrywane często poza murami świątyń.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w tym roku uczniowie kl. II d Zespołu Szkół w Korczynie pod opieką wychowawczyni Marii Wójcikiewicz oraz s. Anny Maciny przygotowali ciekawą i poruszającą inscenizację o tematyce świątecznej na podstawie Ewangelii opisującej wydarzenia o poranku wielkanocnym, w stosownej do treści przedstawienia, kolorowej, wiosennej scenografii. Mali aktorzy dostarczyli zróżnicowanej wiekowo widowni głębokich, przejmujących wrażeń, wielu wzruszeń z powodu naturalnej gry oraz przekazywanych ze sceny aktualnych zagadnień. Wykonawców nagrodzono aplauzem.

Ponadto uczniowie zaprezentowali podczas szkolnej uroczystości tradycyjne, regionalne potrawy goszczące w ich domach na wielkanocnych stołach. Należy przyznać, iż młodzi korczynianie potrafią zespołowo pracować, aby godnie przygotować się do najbardziej refleksyjnych i najgłębszych świąt naszego Kościoła, jakimi jest Wielkanoc.

Po występie uczniów głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie - Artur Stodolak, który podziękował małym artystom i ich opiekunkom za piękne, sugestywne przedstawienie wprowadzające widzów w klimat Świąt Paschalnych. Następnie uczniom, gronu pedagogicznemu i wszystkim zgromadzonym złożył życzenia świąteczne: miłości, zdrowia, pomyślności i nieustającego przemieniania duchowego przez Zmartwychwstałego Jezusa.

s. Anna Macina

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie

 

Polecamy