HomeStarsze artykuły

Projekt "Na Własne Konto"

Gmina Korczyna i Zespół Szkół w Korczynie zapraszają uczniów Gimnazjum do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego.

Zajęcia w ramach projektu "Na własne Konto" odbywać się będą w okresie ferii zimowych i na zajęciach pozalekcyjnych w okresie luty-kwiecień 2016.

Tematyka zajęć w ramach projektu:

  • podstawa przedsiębiorczości,
  • aktywność gospodarcza,
  • pieniądz i bankowość,
  • oszczędzanie i inwestowanie,
  • biznesplan,
  • marketing i reklama.

Projekt kończy przygotowanie prac, które wezmą udział w konkursie.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.efrwp.pl.

Zgłoszenia proszę składać w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela informatyki w sali nr 4 do dnia 30 listopada, do godziny 1400.

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

Polecamy