Home

IX Gminny Konkurs „ MATEMATYCZNY CZAR PAR”

Dnia 28 marca br. w Zespole Szkół w Korczynie odbył się IX Gminny Konkurs „ Matematyczny Czar Par”. Uczniowie ze szkół podstawowych z Komborni, Krasnej i Korczyny rozwiązywali matematyczne zadania podzielone na pięć kategorii: zadania tekstowe, rachunek pamięciowy, zakupy, prawda fałsz, trzy widoki. Przed rozpoczęciem rozgrywek konkursowych, uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej w Korczynie, pod opieką pani Maksymiliany Polakowskiej, przedstawili program artystyczny o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej, promujący zdrowy styl życia.

Następnie uczestnicy konkursu przystąpili do matematycznych zmagań. Rozwiązywali zadania w parach, na czas, a punkty na bieżąco wpisywane były do tabeli zbiorczej, dzięki czemu zawodnicy mogli kontrolować swoje wyniki. Pomimo wielu emocji atmosfera konkursu była miła i radosna. Laureatami tegorocznej edycji „ Matematycznego Czaru Par” zostali:

  • kategorii klas czwartych: Kamila Delimat i Karolina Delimat z SP w Korczynie, a w kategorii klas piątych: Wiktoria Hunia i Bartłomiej Kukulski z SP w Komborni.
  • kategorii klas czwartych na II miejscu uplasowali się: Weronika Gazda i Marcelina Frydrych z SP w Koczynie, a na III miejscu Konrad Rymarz i Amelia Nowak z SP w Komborni.
  • kategorii klas piątych II miejsce zdobyli: Wojciech Delimat i Jakub Zygmunt z SP w Korczynie, a III miejsce Karolina Pec i Dominik Paradysz z SP w Korczynie.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. Organizatorzy - Agata Bienia i Barbara Moskal-Puz dziękują tym, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu imprezy: nauczycielom przygotowującym uczniów, nauczycielom i uczniom czuwającym nad sprawnym przebiegiem przedsięwzięcia, dzieciom z klasy II b i ich wychowawczyni. Szczególne podziękowania należą się także sponsorom: Janowi Zychowi - wójtowi gminy Korczyna, Arturowi Stodolakowi - dyrektorowi Zespołu Szkół w Korczynie, oraz F.H.U. „Plus – Bis”, dzięki którym możliwe było zakupienie nagród i zorganizowanie poczęstunku dla dzieci.

 

Polecamy