Home

Uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie wolontariuszami akcji Pola Nadziei

29 marca 2015 roku, w Niedzielę Palmową, społeczność Korczyny po raz piąty włączyła się do ogólnoświatowej akcji Pola Nadziei. Jej celem jest szerzenie idei hospicyjnej, a także pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia.

Organizatorem akcji był Zespół Szkół w Korczynie. Wolontariusze – Samorząd Uczniowski i korczyńscy harcerze – kwestowali koło kościoła. Wszyscy darczyńcy otrzymywali kwiat żonkila przypominający o ludziach, którzy cierpią i czekają na wsparcie.

 

Mieszkańcy Korczyny udowodnili, że nie przechodzą obojętnie obok drugiego człowieka oraz mają dobre serca. Wolontariusze rozdali około 500 żonkili. W sumie, po komisyjnym przeliczeniu, okazało się, że zebrano 2131,05 zł i 1 euro. Pieniądze zostały przekazane na konto krośnieńskiego hospicjum.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, licząc równocześnie na wsparcie w przyszłym roku. Szczególne wyrazy uznania należą się również kwestującym uczniom Zespołu Szkół w Korczynie, którzy, pomimo niesprzyjającej aury, aktywnie i bezinteresownie włączyli się w akcję.

 

Polecamy