HomeProjekty ComeniusComenius 2011-2013 3xR

Comenius 2011-2013 3xR Reduce - Reuse - Recycle

Trzeci z kolei w ramach programu COMENIUS to projekt pro-ekologiczny pt. "Reduce, recycle, reuse" - Partnerskie Projekty Szkół. Tym razem tematem przewodnim projektu jest troska o nasze środowisko.

Uczestniczy w nim 9 szkół z 9 krajów: Anglia, Bułgaria, Dania, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia, Turcja i Włochy. Szkoła koordynująca jest z Turcji.

Ze względu na dużą ilość uczestników spotkania odbędą się tylko w niektórych szkołach: Turcja, Anglia, Włochy, Hiszpania i Bułgarii.

Główna zadania projektu to:

 • przeprowadzenie w szkole badań ankietowych o świadomości pro-ekologicznej
 • zorganizowanie zielonego kącika w klasach
 • zadbanie o czysty i zielony teren przyszkolny
 • zorganizowanie dnia sadzenia drzewek
 • założenie przyszkolnego kompostownika
 • przeprowadzenie badań w lokalnej społeczności dotyczących zużycia energii, wody, plastiku i porównanie ich z innymi krajami
 • wyjazd do zakładu utylizacji śmieci
 • sprzątanie śmieci
 • konkurs na piosenkę o tematyce pro-ekologicznej, wykonanie piosenki z użyciem instrumentów muzycznych z materiałów śmieciowych
 • napisanie słów do międzynarodowej piosenki o tematyce ekologicznej
 • opracowanie międzynarodowego kalendarza z zaznaczonymi ekologicznymi świętami
 • przygotowanie filmu lub przedstawienia o tematyce pro-ekologicznej
 • wykonanie ozdób, instrumentów muzycznych, zabawek z materiałów odpadowych, śmieci
 • przygotowanie broszury na temat prac projektowych i przekazanie ich do sąsiednich szkół
 

Polecamy