Home

? Był taki wrzesień? ?

W tym roku świętujemy 72 rocznicę wybuchu II wojny światowej, która była , jest i zapewne długo ( miejmy nadzieję, że zawsze ) będzie najkrwawszą wojną , jaką widział i z jaką borykał się świat. W sposób szczególny nasza placówka oświatowa dba o uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych organizując apele, poznając i szanując miejsca pamięci.

 

29 września 2011 r. w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca tragiczną rocznicę napaści Niemiec i ZSRR na Polskę. Uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie pod kierunkiem historyka Pani Alicji Delikat i nauczyciela muzyki Pana Andrzeja Flisa przygotowali prezentację bogatą w treść z piękną oprawą muzyczną. Deklamując wiersze, śpiewając patriotyczne pieśni młodzież przybliżyła nam wydarzenia z Września 1939, które nie ominęły również naszej miejscowości.

Dyrekcja szkoły podziękowała nauczycielom i wychowankom za trud włożony w przygotowanie uroczystości. Wszyscy obecni podczas apelu oddali hołd znanym i nieznanym bohaterom II wojny światowej. Nam współczesnym jeszcze raz przypomniano, że bez takiej postawy nie byłoby dziś wolnej Polski.

? Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie?

( George Santayana )

 

29 września 2011 r. w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca tragiczną rocznicę napaści Niemiec i ZSRR na Polskę. Uczniowie Zespołu Szkół w Korczynie pod kierunkiem historyka Pani Alicji Delikat i nauczyciela muzyki Pana Andrzeja Flisa przygotowali prezentację bogatą w treść z piękną oprawą muzyczną. Deklamując wiersze, śpiewając patriotyczne pieśni młodzież przybliżyła nam wydarzenia z Września 1939, które nie ominęły również naszej miejscowości.

Dyrekcja szkoły podziękowała nauczycielom i wychowankom za trud włożony w przygotowanie uroczystości. Wszyscy obecni podczas apelu oddali hołd znanym i nieznanym bohaterom II wojny światowej. Nam współczesnym jeszcze raz przypomniano, że bez takiej postawy nie byłoby dziś wolnej Polski.

? Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie?

( George Santayana )

 

Polecamy