HomeStarsze artykuły

Dzień Edukcji Narodowej połączony z odsłonięciem tablicy dla uczczenia H. Pelczar i S. Urbanek

Wielcy ludzie są jak meteoryty, spalają się dla oświecenia ludzkości. - Napoleon Bonaparte.

Każdy naród powinien pielęgnować pamięć o ludziach, którzy tworzą jego tradycję. Do takich niezwykłych postaci należały panie: Helena Pelczar i Stanisława Urbanek ? nauczycielki i harcerki, które ponad pół wieku oświecały kolejne pokolenia korczyńskich dzieci i krzewiły uniwersalne wartości dobra, prawdy i piękna.

Każdy naród powinien pielęgnować pamięć o ludziach, którzy tworzą jego tradycję. Do takich niezwykłych postaci należały panie: Helena Pelczar i Stanisława Urbanek ? nauczycielki i harcerki, które ponad pół wieku oświecały kolejne pokolenia korczyńskich dzieci i krzewiły uniwersalne wartości dobra, prawdy i piękna.

Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej połączona z odsłonięciem tablicy dla uczczenia pamięci Heleny Pelczar i Stanisławy Urbanek odbyła się 9 października br. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Przewodniczący Rady Gminy Korczyna, Wójt Gminy Korczyna, Komenda Hufca ZHP w Krośnie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie.

Rozpoczęcie spotkania nastąpiło o godzinie 10.30 w wypełnionym młodzieżą, rodzicami i zaproszonymi gośćmi Sanktuarium Św. Bpa Józefa Pelczara w Korczynie. Mszę Św. odprawili: ksiądz prałat Edward Sznaj i ksiądz Marek Lisowski ? kapelan harcerzy.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili licznie przybyli zaproszeni goście, wśród nich dzieci Heleny Pelczar: Maria Pieniążek i Anna Szczechowicz- córki, Wojciech Pelczar-syn, także syn Stanisławy Urbanek ? Krzysztof Urbanek. Ponadto przybyli: hm. Władysława Domagała - komendantka Podkarpackiej Chorągwi ZHP, byli komendanci Hufca Krośnieńskiego oraz Chorągwi Krośnieńskiej i Rzeszowskiej, przedstawiciele seniorów z Kręgu ,,Szarych Szeregów? z Przemyśla, drużyny harcerskie z Krościenka Wyżnego, Iskrzyni, Łężan, z Krosna, Jaszczowi, Potoka, Jedlicza, Korczyny, przedstawiciele władz samorządowych, radni, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Korczyna, uczniowie, nauczyciele , rodzice.

Następnie uczestnicy spotkania ? przy akompaniamencie orkiestry dętej z Iskrzyni - udali się do budynku Zespołu Szkół w Korczynie, gdzie podczas uroczystego apelu nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie - ufundowanej przez społeczność Korczyny ? tablicy, którą wykonał artysta Andrzej Samborowski ? Zajdel.

Wójt gminy Korczyna, Jan Zych skierował do nauczycieli, rodziców i uczniów następujące słowa: ?Oddajemy Wam dzisiaj pod opiekę Tablicę Pamięci poświęconą pedagogom naszej szkoły, rodakom ziemi korczyńskiej. Otaczajcie ją zawsze serdecznymi wspomnieniami, wspomnieniami poprzez pamięć dla tych wybitnych postaci, doskonalcie własne postawy, inspirujcie twórcze i pożyteczne działania dla dobra ogólnego zarówno w naszej gminie Korczyna jak i w naszej Ojczyźnie?.

Rodziny Heleny Pelczar i Stanisławy Urbanek nie kryły wzruszenia, będąc świadkami tej podniosłej chwili, czego dowodem były pełne słów wdzięczności przemowy córki Heleny Pelczar ? Marii Pieniążek oraz syna Stanisławy Urbanek ? Krzysztofa . Następnie delegacje oddały hołd znakomitym harcmistrzyniom, składając kwiaty przed odsłoniętą tablicą.

Z kolei zgromadzeni udali się do sali gimnastycznej, gdzie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie Artur Stodolak, który zwrócił się do nauczycieli i wychowawców z podziękowaniami za trud, jaki wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Podkreślił, że: ?To od sposobu nauczania zależy, czy zdobywana wiedza będzie smakować jak owocowy tort czy niesmaczne lekarstwo, po którym będziemy zdrowi, ale smak tego zdrowia będzie przypominał o chorobie pełnej bólu i cierpienia. Dlatego niewiedzę należy karmić smakołykami nauki, aby zawsze powracać wspomnieniami do smaku słodkiej wiedzy, a nie gorzkiej prawdy?. Nawiązując do postaci Heleny Pelczar i Stanisławy Urbanek, przypomniał słowa Monteskiusza: ?Kto chce przewodzić ludziom, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim?.

Podczas uroczystości głos zabrali również: hm. Władysława Domagała komendantka Podkarpackiej Chorągwi ZHP, Teresa Dobrowolska - pierwsza uczennica Heleny Pelczar oraz Zbigniew Prajsnar - były dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Korczyna wręczył nagrody. Otrzymali je następujący nauczyciele: Barbara Świątek- SP Czarnorzeki, Elżbieta Hawrot ? SP Krasna, Irena Patla ? ZS Iskrzynia, Dorota Buczek, ks. Michał Kozak ? ZS Korczyna, Wacław Pelczar ? dyrektor ZS w Iskrzyni, Artur Stodolak ? dyrektor ZS w Korczynie.

Po części oficjalnej zebrani mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Korczynie. Barwna prezentacja sylwetek i dokonań życiowych Heleny Pelczar i Stanisławy Urbanek połączona z pięknie wykonanymi pieśniami harcerskimi, celnie dobraną scenografią oraz pełnym spontaniczności i radości wystąpieniem korczyńskich zuchów wzbudziła żywą reakcję widowni

Następnie uczestnicy spotkania zwiedzali okolicznościową wystawę, szkolną ,,Izbę pamięci? oraz wpisywali się do kroniki Zespołu Szkół w Korczynie. Finalnym elementem uroczystości było spotkanie pokoleń zorganizowane w stołówce szkolnej.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tak niezwykłego przedsięwzięcia, należą się słowa uznania i podziękowania. Szczególne zasługi w tej mierze należy przypisać wójtowi gminy Korczyna, Janowi Zychowi, komendantowi Hufca ZHP w Krośnie Janowi Borkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół w Korczynie, Arturowi Stodolakowi, hm. Adamowi Krzanowskiemu oraz hm. Henrykowi Bogaczowi.

 

Polecamy